> BOUWCAFE
   


  

Bouwen Wonen Nu organiseert jaarlijks vier bouwcafés. Deze richten zich hoofdzakelijk naar particulieren, kandidaat-(ver)bouwers of -kopers van een vastgoed.

In een gezellige sfeer worden kleine en grote problemen in het bouwgebeuren behandeld, wordt informatie over nieuwe materialen, nieuwe technieken, nieuwe tendensen leegegeven en worden telkens links gelegd naar de volgende bouwbeurs.

UITNODIGING


informatief BOUWCAFE met als onderwerp

INBRAAK? BRAND? NEEN, BEDANKT!

Dinsdag 4 maart 2008 - om 19.30 uur
ZANDWEGEMOLEN
Oude Oostendse Steenweg 91 8000 Brugge

Gemakkelijk bereikbaar via Expessweg Afrit St.-Pieters-Brugge

INBRAAK OF BRAND IN JE WONING: HET KAN OOK U OVERKOMEN!
Om deze onaangename ervaringen te vermijden of althans te minimaliseren kunt u zelf een aantal eenvoudige stappen, voorzorgsmaatregelen ondernemen, zowel in bestaande, als bij te (ver)bouwen woningen.

In een gezellige 'caf sfeer' krijgt u van mevrouw Eva Cocquyt, preventiemedewerkster bij de Stedelijke Preventiedienst van Stad Brugge, en de heren Christian Fermont en Bjorn Dutry, preventieadviseurs bij Dhondt Bouwtechniek - St. Andries/Brugge heel wat tips en antwoorden op veel gestelde vragen over het preventief beveiligen van woningen tegen inbraak en brand.

INBRAAKPREVENTIE:
Wat is er geweten over inbrekers, hoe gaan ze meestal te werk,
Welke organisatorische maatregelen (gedragingen - leefgewoonten) kunnen er genomen worden om inbraak in de woning te beperken

Tevens zijn er heel wat bouwkundige en elektronische maatregelen die we kunnen voorzien.

Inbraakwerende sloten en beslag zijn tegenwoordig zeer belangrijk geworden. Maar toch worden heel veel minderwaardige producten op de markt aangeboden.

Wat is een goed slot, en hoe herkent u een degelijke cilinder ? Zowel voordeur als achterdeur, maar ook ramen, tussendeuren, dakkoepels en dakvlakvensters, verdienen de nodige aandacht. Er mag immers geen "zwakke schakel in de ketting" zijn. Ook de nieuwste elektronische sluitsystemen worden besproken.

BRANDPREVENTIE:
Welke organisatorische maatregelen ter voorkoming van brand kunnen we nemen. Plaatsing van rookmelders. Brandbeveiliging <-> inbraakbeveiliging.

OVERHEIDSTUSSENKOMSTEN:
Voor welke investeringen voor het inbraak- en brandveilig maken van de woning kan er een belastingsvermindering bekomen worden?

Nadien is er mogelijkheid om gezellig wat na te praten en tot het stellen van persoonlijke vragen aan de aanwezige preventieadviseurs.

Gratis toegang

BIJKOMENDE INFO en INSCHRIJVINGEN
BOUWEN WONEN NU, 't Zand 20, 8000 Brugge
tel. 050/33 13 13 - fax. 050/33 26 87
info@bouwenwonennu.be
contactpersoon: Greet Coornaert